ยาสะวินแย้งพงศาวดาร (จบ)

1 05 2009

.

คอลัมน์พิเศษ

ยาสะวินแย้งพงศาวดาร (จบ)

เรื่องโดย วนิดา (นามปากกา)

(ภาพประกอบจาก www.sarakadee.com)

หลังย้ายราชธานีจากหงสาวดีขึ้นไปทางด้านเหนือ พระเจ้ามังระยึดเอากรุงอังวะเป็นศูนย์อำนาจแทน พร้อมทั้งประกาศตนในการเอาเยี่ยงพระเจ้าบุเรงนอง  พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานในการกำจัดกรุงศรีอยุธยา  การศึกครั้งนี้ พระองค์ได้แก้ไขวิธีการอย่างหนึ่ง อันส่งผลต่อรูปแบบสงคราม นั่นคือ เส้นทางเดินทัพ  โดยแยกออกเป็นสองเส้น

ทางหนึ่งให้  เนเมียวสีหบดี คุมกำลังตีเรื่อยลงมาจากเมืองเชียงใหม่

ทางหนึ่งให้  มังมหานรธา คุมกำลังเข้าทางกาญจนบุรี

อยุธยาถูกทัพพม่ากระหนาบสองทิศทาง นับเป็นการบ้านข้อใหญ่แก่ทางการยิ่ง  กระนั้นท้ายที่สุด อยุธยาต้องถึงแก่การอวสาน เมื่อไม่สามารถสกัดทัพพม่าได้

ประวัติศาสตร์คราวเสียกรุงศรีฯต่างบรรยายถึงความอ่อนแอหละหลวม  ไล่ตั้งแต่พระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์ผู้มักมากในกามคุณ  ตลอดจนข้าราชบริพารที่เห็นแก่ความสำราญ ซึ่งได้กลายมาเป็นสาเหตุของความล่มสลายแห่งอาณาจักรอยุธยา  ตรงกันข้าม ยาสะวินของพม่าบันทึกการสงครามครั้งนี้ถึงความยากลำบากในการเอาชนะเหนืออยุธยาไม่ง่ายดายดั่งพงศาวดารของไทย 

Read the rest of this entry »

Advertisements
ยาสะวินแย้งพงศาวดาร (๑)

15 04 2009

คอลัมน์พิเศษ

ยาสะวินแย้งพงศาวดาร (๑)

เรื่องโดย วนิดา (นามปากกา)

 

yasawin 

สงครามยุทธหัตถีครั้งสุดท้ายระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหงสาวดี  เกิดขึ้นในสมัยพระนเรศวรมหาราชประกาศปลดแอก  หลังต้องตกเป็นประเทศราชนับแต่พระเจ้าบุเรงนองขึ้นเสวยราชย์  โดยให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายออกมาประจันหน้าในลักษณะ  ตัวต่อตัว  ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสามารถเอาชนะพระมหาอุปราชาลงได้  ก่อนคืนอิสรภาพแก่กรุงศรีอยุธยาสืบไป

ความเข้าใจทั่วไปทางประวัติศาสตร์บทนี้คือ  พระนเรศวรมหาราชเอาชนะอริราชศัตรู ขณะทรงประทับบนหลังช้างด้วยกันทั้งคู่  พงศาวดารของไทยให้ภาพพระนเรศวรในทำนองนี้จนเรียกได้ว่า  เกิดเอกภาพขึ้นจากบรรดาพงศาวดารทั้งหลาย  ไพล่ถึงสื่อบันทึกอื่น ๆ ในรูป  หนังสือ  บทเรียน  ตลอดจนภาพยนตร์เป็นอาทิ  ล้วนคำนึงถึงพระองค์ท่านในเนื้อหาเดียวกันทั้งหมด

ยกเว้นยาสะวิน  หรือพงศาวดารของพม่า!

เปล่า…  หากจะกล่าวว่าพระมหาอุปราชานั้นไม่ได้แพ้พระนเรศวรนั้นคงมิอาจสรุปเช่นนั้นได้  แพ้นั่นแพ้แน่  ทว่าวิธีการพ่ายแพ้นั้น  ยาสะวินของพม่าบันทึกความปราชัยผิดแผกไป  ดังที่รับรู้โดยทั่วกัน  พระนเรศวรทรงใช้พระแสงของ้าวตวัดใส่ร่างพระมหาอุปราชาจนถึงแก่ชีวิต  สำหรับยาสะวิน พระมหาอุปราชากลับสิ้นชีพพิตักษัยด้วยพระแสงปืนของพระนเรศวร!

เกิดอะไรขึ้นกับพงศาวดาร?

Read the rest of this entry »